Digimat Hemşire Çağrı Sistemleri

Hemşire Çağrı Sistemleri;

Hastane ve sağlık kurumlarında, hastaların ihtiyaç duyduklarında hemşirelere ve sağlık personeline ihtiyaçlarını bildirmek için kullanılan sistemlerdir.  Hastaların hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil müşahede odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adresinin hemşirelere Kapı Üstü Uyarı Lambaları, servis masalarında bulunan Hemşire Çağrı Panelleri, hemşire pager çağrı cihazlarıyla iletilmesini ve servis hemşirelerinin kullandığı akıllı kartlarla servis performansının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir. Amaç, hastaların ihtiyaç duyduklarında hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil servis müşahade odalarından, hemşirelere çağrı yapılabilmesine olanak sağlayarak hemşirelere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayarak hemşirelerin sunduğu hizmetin kalitesini artırmaktır.

Hastane Çağrı Sistemleri

Hemşire çağrı sistemine benzer özellikleri taşıyan, network ortamında çalışan pc tabanlı, mavi kod ve konsültasyon sistemleri gibi gelişmiş fonksiyonları da içinde barındıran sistemlerdir.

Mavi Kod Sistemleri

Sağlık kurumlarında, acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda, uzmanların hızlı müdahalelerine imkan veren acil uyarı, acil çağrı ve yönlendirme sistemleridir.

Merkezi Saat Sistemleri

Kurumlar, havaalanları, gar v.b. yerlerde tüm saatlerin aynı zamanı göstermesi için tek bir merkeze bağlı olarak çalışan saat sistemidir.

Personel Çağrı Sistemleri

Kurumlarda çalışanların ihtiyaç halinde hizmetli, çaycı v.b. görevli personelin çağrılmasını kolaylaştıran sistemlerdir.

ŞARTNAME
SERTİFİKALAR
KATALOG