• Değişimi kucaklarız; değişimin en hızlı ve sorunsuz şekilde hayata geçmesi için kendimiz dahil herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini biliriz.
  • Hatalarımızdan öğrenebildiğimiz ve hatalarımızı tekrarlamadığımız sürece inisiyatif kullanırız, kullanmayı teşvik ederiz.
  • Performansı objektif ve ölçülebilir kriterlere göre tanımlar, adil ve tutarlı bir şekilde değerlendiririz.
  • İyi yapılan bir işi mutlaka takdir ederiz; aynı zamanda birbirimizi geliştirmeye yönelik geribildirimlerde bulunuruz.
  • Doğruluğuna inandığımız konuları rasyonel bir şekilde sonuna kadar savunur, hayata geçirmek için yapıcı bir şekilde çalışırız.